Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Żółkiewka.

Znalezione instytucje dla gminy: Żółkiewka - Osada

Województwo: lubelskie, powiat: krasnostawski, gmina: Żółkiewka (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy Żółkiewka

ulica: ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
miejscowość: 22-335 Żółkiewka - Osada (poczta: Żółkiewka)
telefon: 84 6831676
fax: 84 6413744
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl
adres www: www.zolkiewka.pl
Powiat Krasnystaw - herb

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

ulica: ul. Sobieskiego 3
miejscowość: 22-300 Krasnystaw (poczta: Krasnystaw)
telefon: 82 5767286
fax: 82 5767289
e-mail: starostwo@krasnystaw-powiat.pl
adres www: www.krasnystaw-powiat.pl

Uniwersytety Trzeciego wieku (powiat: krasnostawski)

Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku - filia w Krasnymstawie

Okrzei 23, 22-300 Krasnystaw
Tel.: 82 576 20 93
adres www: www.mbpkrasnystaw.com.pl/index.php/lutw/lutw-aktualnosci
Rok powstania: 2009

Domy/kluby seniora (powiat: krasnostawski)

Klub Senior+

Łopiennik Górny 1E, 22-351 Łopiennik Górny
Tel: 582 577 31 27
Rok powstania: 2020
Liczba miejsc: 15

Klub Senior+

ul. Piłsudskiego 9, 22-300 Krasnystaw
Tel: 82 576 23 24
Rok powstania: 2020
Liczba miejsc: 20

Dzienny Dom Senior+

ul. Hetmana Żółkiewskiego 12B, 22-335 Żółkiewka
Tel: (84) 638-57-52
Rok powstania: 2019
Liczba miejsc: 30

Domy i ośrodki kultury (powiat: krasnostawski)

Gminny Ośrodek Kultury w Fajsławicach

Fajsławice 96/0, 21-060 Fajsławice
Tel.: 601666765
REGON: 385216486

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy

Izbica ul. Gminna 1A/0, 22-375 Izbica
Tel.: 846183075
NIP: 9221766107
REGON: 1320184

Młodzieżowy Dom Kultury Im. M. Konopnickiej w Krasnymstawie

Krasnystaw ul. Marszałka Piłsudskiego 5/A, 22-300 Krasnystaw
Tel.: 825762097
NIP: 5641265841
REGON: 941300
adres www: www.mdk-krasnystaw.pl

Krasnostawski Dom Kultury

Krasnystaw ul. Okrzei 10/0, 22-300 Krasnystaw
Tel.: 825762218
NIP: 5640002973
REGON: 281513

Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z Siedzibą w Siennicy Nadolnej

Siennica Nadolna 15D/0, 22-302 Siennica Nadolna
Tel.: 825770625
NIP: 5641199386
REGON: 110104160
adres www: www.gck.p9.pl

Dom Kultury w Kraśniczynie

Kraśniczyn ul. Polna 2/A, 22-310 Kraśniczyn
Tel.: 724191560
REGON: 387826792

Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym

Łopiennik Górny 1B/0, 22-351 Łopiennik Górny
NIP: 5641018203
REGON: 110119635

Centrum Kultury w Siennicy Różanej

Siennica Różana 258/0, 22-304 Siennica Różana
Tel.: 825759953
NIP: 5641019958
REGON: 110125908

Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce

Żółkiewka-Osada ul. Krótka 3/0, 22-335 Żółkiewka-Osada
Tel.: 846831728
NIP: 5641652762
REGON: 110599983

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: krasnostawski)

Koło Gospodyń Wiejskich "Górzanie" z Przedmieścia Góry

Krasnystaw (miasto) ul. Kickiego 24, 22-300 Krasnystaw
NIP: 5641795496
REGON: 384596883

Koło Gospodyń Wiejskich w Ksawerówce "Razem Lepiej"

Ksawerówka (wieś) 43A, 21-060 Fajsławice
NIP: 5641795585
REGON: 384689811

Koło Gospodyń Wiejskich w Marysinie "Kreatywne Marysieńki"

Marysin (wieś) 25A, 21-060 Fajsławice
NIP: 5641798023
REGON: 520348775

Koło Gospodyń Wiejskich w Piaskach Szlacheckich

Piaski Szlacheckie (wieś) 25A, 22-315 Gorzków
NIP: 5641794433
REGON: 382599481

Koło Gospodyń Wiejskich w Chorupniku

Chorupnik (wieś) 15, 22-315 GORZKÓW
NIP: 5641794545
REGON: 382928513

Koło Gospodyń Wiejskich w Borowie

Borów (wieś) 114, 22-315 Gorzków
NIP: 5641795154
REGON: 383939192

Koło Gospodyń Wiejskich "Swojaki" w Tarzymiechach Trzecich

Tarzymiechy Trzecie (wieś) 13, 22-375 Izbica
NIP: 5641794516
REGON: 382770176

Koło Gospodyń Wiejskich "Zgrane Babki" w Wirkowicach

Wirkowice Drugie (wieś) 20, 22-375 IZBICA
NIP: 5641795088
REGON: 383852344

Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrzycy

Ostrzyca (wieś) 141, 22-375 Izbica
NIP: 5641795533
REGON: 384622132

Koło Gospodyń Wiejskich "Łopuszanie" w Tarnogórze Kolonii

Tarnogóra-Kolonia (kolonia) 48a, 22-375
NIP: 5641795898
REGON: 385634812

Koło Gospodyń Wiejskich w Izbicy Nad Wieprzem

Izbica (miasto) ul. Gminna 1A, 22-375 Izbica
NIP: 5641799465
REGON: 523924185

Koło Gospodyń Wiejskich w Orłowie Drewnianym "Orłowianie"

Orłów Drewniany (wieś) 129, 22-375 Izbica
NIP: 5641799815
REGON: 524482045

Koło Gospodyń Wiejskich w Widniówce

Widniówka (kolonia) 37A, 22-300 Krasnystaw
NIP: 5641794255
REGON: 382096171

Koło Gospodyń Wiejskich w Jaślikowie

Jaślików (wieś) 70, 22-300 Krasnystaw
NIP: 5641794284
REGON: 382157808

Koło Gospodyń Wiejskich w Małochwieju Dużym

Małochwiej Duży (wieś) 69, 22-300 Krasnystaw
NIP: 5641795527
REGON: 384621606

Koło Gospodyń Wiejskich "Sami Swoi" w Zastawie Kolonia i Łany

Zastawie-Kolonia (kolonia) 23, 22-300 Krasnystaw
NIP: 5641796165
REGON: 386134980

Koło Gospodyń Wiejskich w Zażółkwi "Razem"

Zażółkiew (wieś) 5, 22-300 Krasnystaw
NIP: 5641797928
REGON: 520039117

Koło Gospodyń Wiejskich w Niemienicach "Ostoja"

Niemienice (wieś) 60, 22-300 Krasnystaw
NIP: 5641799910
REGON: 524673800

Koło Gospodyń Wiejskich w Bzitem

Bzite (wieś) 127A, 22-302 Siennica Nadolna
NIP: 5641799962
REGON: 524868840

Koło Gospodyń Wiejskich w Wincentowie

Wincentów (wieś) 6, 22-302 Siennica Nadolna
NIP: 5641800257
REGON: 525460488

Koło Gospodyń Wiejskich "Tradycja" w Siennicy Nadolnej

Siennica Nadolna (wieś) 176, 22-302 Siennica Nadolna
NIP: 5641800435
REGON: 525820410

Koło Gospodyń Wiejskich w Żułowie

Żułów (wieś) 5/3, 22-310 Kraśniczyn
NIP: 5641794692
REGON: 383049357

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach

Brzeziny (wieś) 68, 22-310 Kraśniczyn
NIP: 5641796254
REGON: 386449614

Koło Gospodyń Wiejskich w Czajkach

Czajki (wieś) 30, 22-310 Kraśniczyn
NIP: 5641796604
REGON: 387138862

Koło Gospodyń Wiejskich "Bończanki" w Bończy

Bończa (wieś) 85, 22-310 Kraśniczyn
NIP: 5641797199
REGON: 388369807

Koło Gospodyń Wiejskich Drewniki

Drewniki (wieś) 27, 22-310 Kraśniczyn
NIP: 5641797897
REGON: 520009330

Koło Gospodyń Wiejskich Bończa Kolonia

Bończa-Kolonia (kolonia) 4a, 22-310 Kraśniczyn
NIP: 5641800211
REGON: 525337931

Koło Gospodyń Wiejskich w Łopienniku Górnym "Łopianki"

Łopiennik Nadrzeczny (wieś) 1, 22-351 Łopiennik Górny
NIP: 5641794195
REGON: 382049830

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Żulińskiej

Wola Żulińska (wieś) 36, 22-351 Łopiennik Górny
NIP: 5641792799
REGON: 369593735

Koło Gospodyń Wiejskich w Olszance

Olszanka (wieś) 71, 22-351 Łopiennik Górny
NIP: 5641794232
REGON: 382071165

Koło Gospodyń Wiejskich w Dobryniowie "Dobryniów Nad Wieprzem"

Dobryniów-Kolonia (kolonia) 21, 22-351 ŁOPIENNIK GÓRNY
NIP: 5641794249
REGON: 382078411

Koło Gospodyń Wiejskich w Łopienniku Dolnym

Łopiennik Dolny (wieś) 6, 22-351 Łopiennik Górny
NIP: 5641794261
REGON: 382122193

Koło Gospodyń Wiejskich w Łopienniku Dolnym Kolonia

Łopiennik Dolny-Kolonia (kolonia) 16, 22-351 Łopiennik Górny
NIP: 5641798632
REGON: 521952125

Koło Gospodyń Wiejskich w Majdanie Krzywskim

Majdan Krzywski (wieś) 26, 22-351 Łopiennik Górny
NIP: 5641799637
REGON: 524170535

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowinach "Nowinianki"

Nowiny (wieś) 27, 22-351 Łopiennik Górny
NIP: 5641799904
REGON: 524661256

Koło Gospodyń Wiejskich w Bzowcu

Bzowiec (wieś) 54, 22-335 Żółkiewka
NIP: 5641794580
REGON: 382900590

Koło Gospodyń Wiejskich w Równiankach "Wszyscy Razem"

Równianki (wieś) 1A, 22-330 Rudnik
NIP: 5641794551
REGON: 382940891

Koło Gospodyń Wiejskich w Rudniku

Rudnik (wieś) 79A, 22-330 RUDNIK
NIP: 5641794901
REGON: 383493879

Koło Gopodyń Wiejskich "Źródła Werbki" w Wierzbicy

Wierzbica (wieś) 24, 22-330 RUDNIK
NIP: 5641795438
REGON: 384466519

Koło Gospodyń Wiejskich w Płonce

Płonka (wieś) 71, 22-330 Płonka
NIP: 5641799092
REGON: 523116344

Koło Gospodyń Wiejskich w Siennicy Królewskiej Dużej "Lawenda"

Siennica Królewska Duża (wieś) 97, 22-304 Siennica Różana
NIP: 5641794203
REGON: 382045127

Koło Gospodyń Wiejskich w Rudce "Krynica"

Rudka (wieś) 41, 22-300 KRASNYSTAW
NIP: 5641794226
REGON: 382071567

Koło Gospodyń Wiejskich w Chłaniowie

Chłaniów (wieś) 130, 22-335 Żółkiewka
NIP: 5641794278
REGON: 382143491

Koło Gospodyń Wiejskich "Malinowy Poperczyn" w Poperczynie

Poperczyn (wieś) 44, 22-335 ŻÓŁKIEWKA
NIP: 5641794798
REGON: 383364194

Koło Gospodyń Wiejskich Rożki Kolonia

Rożki-Kolonia (wieś) 106, 22-335 Żółkiewka
NIP: 5641795881
REGON: 385645081

Koło Gospodyń Wiejskich w Żółkiewce "Hetmanki"

Żółkiewka-Osada (osada) ul. Strażacka 2, 22-335 Żółkiewka
NIP: 5641796202
REGON: 386287123