Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Sokolniki.

Znalezione instytucje dla gminy: Sokolniki

Województwo: łódzkie, powiat: wieruszowski, gmina: Sokolniki (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy w Sokolnikach

ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
miejscowość: 98-420 Sokolniki (poczta: Sokolniki)
telefon: 62 7845159
fax: 62 7845194
e-mail: ug@sokolniki.pl
adres www: www.sokolniki.pl
Powiat Wieruszów - herb

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie

ulica: ul. Rynek 1\7
miejscowość: 98-400 Wieruszów (poczta: Wieruszów)
telefon: 62 7813370
fax: 62 7831963
e-mail: starostwo@powiat-wieruszowski.pl
adres www: www.powiat-wieruszowski.pl

Uniwersytety Trzeciego wieku (powiat: wieruszowski)

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wieruszowskim Domu Kultury

ul. Rynek 8/9, 98-400 Wieruszów
Tel.: 62 784-10-80
adres www: www.wdkwieruszow.pl/wieruszowski-uniwersytet-trzeciego-wieku-zarzad.html

Domy/kluby seniora (powiat: wieruszowski)

Klub Senior+

Kępińska 2A, 98-400 Wieruszów
Tel: 627832641
Rok powstania: 2020
Liczba miejsc: 20

Domy i ośrodki kultury (powiat: wieruszowski)

Gminne Centrum Kultury w Bolesławcu

Bolesławiec ul. Rynek 4/0, 98-430 Bolesławiec
Tel.: 627836723
REGON: 363453536

Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach

Czastary ul. Wolności 36/0, 98-410 Czastary
Tel.: 627843170
NIP: 6191085340
REGON: 731518952

Gminny Ośrodek Kultury w Galewicach

Galewice ul. Wieruszowska 8/0, 98-405 Galewice
Tel.: 627838155
NIP: 6190020309
REGON: 731510123

Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie

Lututów ul. Wieruszowska 17/0, 98-360 Lututów
Tel.: 438714103
NIP: 9970051741
REGON: 731430766

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach

Sokolniki ul. Parkowa 1/0, 98-420 Sokolniki
Tel.: 627845102
Fax: 627846184
NIP: 6191000473
REGON: 731494393

Wieruszowski Dom Kultury w Wieruszowie

Wieruszów ul. Rynek 8/9/0, 98-400 Wieruszów
Tel.: 627841080
Fax: 627841267
NIP: 9970022449
REGON: 731001798
adres www: www.wdk.info.pl

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: wieruszowski)

Koło Gospodyń Wiejskich Żdżary

Żdżary (wieś) 66, 98-430 Bolesławiec
NIP: 9970159148
REGON: 382295203

Koło Gospodyń Wiejskich w Mieleszynie

Mieleszyn (wieś) 160, 98-430 Bolesławiec
NIP: 9970159094
REGON: 382391668

Koło Gospodyń Wiejskich w Chróścinie

Chróścin (wieś) 72, 98-430 Bolesławiec
NIP: 9970161501
REGON: 387993403

Koło Gospodyń Wiejskich w Krajance

Krajanka (wieś) 29, 98-410 Czastary
NIP: 9970159013
REGON: 382268643

Koło Gospodyń Wiejskich w Jaworku

Jaworek (wieś) 10, 98-410 Czastary
NIP: 9970159065
REGON: 382283358

Koło Gospodyń Wiejskich w Radostowie Pierwszym

Radostów Pierwszy (wieś) 66, 98-410 Czastary
NIP: 9970159102
REGON: 382239021

Koło Gospodyń Wiejskich w Kątach Walichnowskich

Kąty Walichnowskie (wieś) ul. Szkolna 1, 98-410 Czastary
NIP: 9970160884
REGON: 386524439

Koło Gospodyń Wiejskich w Parcicach

Parcice (wieś) ul. Dworska 3, 98-410 Czastary
NIP: 9970162363
REGON: 520051503

Koło Gospodyń Wiejskich w Przyworach

Przywory (wieś) 52, 98-410 Czastary
NIP: 9970162386
REGON: 520055837

Koło Gospodyń Wiejskich w Czastarach

Czastary (wieś) ul. Wolności 36, 98-410 Czastary
NIP: 9970164882
REGON: 524760142

Koło Gospodyń Wiejskich w Biadaszkach

Biadaszki (wieś) 44, 98-405 Galewice
NIP: 9970159131
REGON: 382426349

Koło Gospodyń Wiejskich w Foluszczykach

Foluszczyki (wieś) 26, 98-405 Galewice
NIP: 9970159160
REGON: 382426510

Koło Gospodyń Wiejskich w Kolonii Osiek

Kolonia Osiek (wieś) 8, 98-405 Galewice
NIP: 9970159332
REGON: 382904872

Koło Gospodyń Wiejskich Jeziorna

Jeziorna (wieś) 16, 98-405 Galewice
NIP: 9970159616
REGON: 383473492

Koło Gospodyń Wiejskich w Osieku "Osieczanie"

Osiek (wieś) 123a, 98-405 Galewice
NIP: 9970163718
REGON: 522865109

Koło Gospodyń Wiejskich w Kużaju

Kużaj (wieś) 1, 98-405 Galewice
NIP: 9970163871
REGON: 523124770

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzózkach i Gąszczach

Brzózki (wieś) 41a, 98-405 Galewice
NIP: 9970165137
REGON: 525122165

Koło Gospodyń Wiejskich w Spólu

Spóle (wieś) 32, 98-405 Galewice
NIP: 9970165232
REGON: 525434700

Koło Gospodyń Wiejskich w Zygmuntowie

Lututów (miasto) ul. Zygmuntów 21, 98-360 Lututów
NIP: 9970159007
REGON: 382142675

Koło Gospodyń Wiejskich w Chojnach

Chojny (wieś) 21A, 98-360 Lututów
NIP: 9970158982
REGON: 382216273

Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrosławiu

Dobrosław (wieś) 14, 98-360 Lututów
NIP: 9970158976
REGON: 382251708

Koło Gospodyń Wiejskich w Kopaninach

Kopaniny (wieś) 11, 98-360 Lututów
NIP: 9970159473
REGON: 383190587

Koło Gospodyń Wiejskich w Łękach Małych "Malowane Usta"

Łęki Małe (wieś) 4, 98-360 Lututów
NIP: 9970159556
REGON: 383309456

Koło Gospodyń Wiejskich w Swobodzie

Swoboda (wieś) 6, 98-360 Lututów
NIP: 9970159533
REGON: 383294743

Koło Gospodyń Wiejskich w Łękach Dużych

Łęki Duże (wieś) 26, 98-360 Lututów
NIP: 9970159680
REGON: 383652473

Koło Gospodyń Wiejskich w Dymkach

Dymki (wieś) 17A, 98-360 Lututów
NIP: 9970160163
REGON: 384713159

Koło Gospodyń Wiejskich w Kluskach

Kluski (wieś) 8A, 98-360 Lututów
NIP: 9970160594
REGON: 385840960

Koło Gospodyń Wiejskich w Hucie "Czerwone Korale"

Huta (wieś) 50A, 98-360 Huta
NIP: 9970162127
REGON: 389478533

Koło Gospodyń Wiejskich w Świątkowicach

Świątkowice (wieś) 21, 98-360 Lututów
NIP: 9970163569
REGON: 522555343

Stowarzyszenie Gospodyń "Wójcin Nad Prosną"

Wójcin (wieś) ul. Plac Tysiąclecia 1, 98-432 Wójcin
NIP: 9970147180
REGON: 101046030

Koło Gospodyń Wiejskich w Sokolnikach

Sokolniki (wieś) ul. Parkowa 1, 98-420 Sokolniki
NIP: 9970158918
REGON: 382159782

Koło Gospodyń Wiejskich w Pichlicach "Pichliczanki"

Pichlice (wieś) 2, 98-420 Sokolniki
NIP: 9970159912
REGON: 384323441

Koło Gospodyń Wiejskich "Ochędzynianki Od Św. Anki" w Starym Ochędzynie

Stary Ochędzyn (wieś) 45A, 98-420 Sokolniki
NIP: 9970163084
REGON: 521444877

Koło Gospodyń Wiejskich w Gumnisku

Gumnisko (wieś) 4, 98-420 Sokolniki
NIP: 9970163144
REGON: 521741204

Koło Gospodyń Wiejskich w Walichnowach

Walichnowy (wieś) ul. Aleja Wyzwolenia 8A, 98-420 Sokolniki
NIP: 9970164250
REGON: 523690830

Koło Gospodyń Wiejskich w Jutrkowie

Jutrków (wieś) 23, 98-400 Wieruszów
NIP: 9970159125
REGON: 382283720

Koło Gospodyń Wiejskich w Polesiu

Polesie (kolonia) 33, 98-400 Wieruszów
NIP: 9970159183
REGON: 382577479

Koło Gospodyń Wiejskich w Teklinowie

Teklinów (wieś) 163, 98-400 Wieruszów
NIP: 9970159237
REGON: 382546310

Koło Gospodyń Wiejskich w Pieczyskach

Pieczyska (wieś) 56, 98-400 Wieruszów
NIP: 9970159740
REGON: 383880748

Koło Gospodyń Wiejskich w Chobaninie

Chobanin (wieś) 92, 98-400 Wieruszów
NIP: 9970160186
REGON: 384644122

Koło Gospodyń Wiejskich w Wyszanowie

Wyszanów (wieś) ul. Mikorska 15, 98-400 Wieruszów
NIP: 9970160097
REGON: 384616930

Koło Gospodyń Wiejskich w Cieszęcinie i Kowalówce

Cieszęcin (wieś) 61, 98-400 Wieruszów
NIP: 9970163345
REGON: 522119599

Koło Gospodyń Wiejskich w Kuźnicy Skakawskiej "Niesobianki"

Kuźnica Skakawska (wieś) 2, 98-400 Wieruszów
NIP: 9970164712
REGON: 524398178